شهرداری بیدروبه

سردبیر:

 

وب سایت شهرداری بیدروبه به منظور آشنایی ،بیان مشکلات،زمینه های توسعه و پیشرفت شهر و همچنین استفاده از راه کارها ونظرات شما  شهروندان محترم شهر بیدروبه ایجاد شده است. لذا از بازدیدکنندگان گرانقدر خواهشمندیم با ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ما را در هرچه بهتر و کارآمد کردن این سایت یاری دهند.

 

تاریخچه و وجه تسیمه شهربیدروبه:

 

وجه تسمیه بیدروبه برگرفته از دو حرف بید و رویه می باشد که به دلیل رویش درختان بید در این منطقه به بیدروبه شهرت یافته است.بیدروبه در شمال خوزستان وازتوابع شهرستان اندیمشک می باشد.بیدروبه به واسطه موقعیت ارتباطی خاص خود ،تا قبل از اسکان اجبای عشایر،مکان اسکان گرمسیری عشایر لر از ایل بالاگریوه شامل طوایف قلاوند،شهاوند،مهراوند،هلدی،دریکوند،بهاروند،ختکه،کاویانی،درتنگی ،وطوایف دیگربود وآنها زمستان در بیدروبه وتابستان در طاف،دره نشو(دره نحسان)،ارتفاعات چناره وسیوتهل(سیب تلخ) سکنی می گزیدند.پس از سرکوب عشایرکوچنده توسط دولت مرکزی ،عشایراین خطه در کره گاه خرم آباد به اجبار اسکان داده شده ودرهمان منطقه ،به آنها زمین دادند ولی عده ای ازآنها (اجدادساکنین فعلی بیدروبه)دورازچشم مامورین دولتی بتدریج به منطقه ی گرمسیری مهاجرت کردند وشروع به احداث سرپناه نمودند.اولین سرپناه ،کپرآقای فتحعلی شهاوند درجنب ساختمان خانه ی بهداشت قدیم در کنار رودخانه فصلی بنا نهاده شد.

 

ساخت وسازه های بعدی ،مرکب از واحدهای مسکونی دراطراف آن واحدهای تجاری بودندکه در امتدادجاده اصلی خوزستان –تهران درسال1338هجری شمسی احداث شدندوهسته اولیه شهردر یک فرآیندزمانی طولانی شکل دادند.مسجدقدیمی شهروآسیاب آردی درسال1338ه.ش به عنوان نخستین واحدهای خدماتی ،ازدل شهر قامت برافراشتند.از این سال به بعدمجموعه واحدهای مسکونی واقع درشرق شهروجنوب جاده اصلی بتدریج شکل گرفتند.

 

 

 

درباره ما:شهرداری بیدروبه درسال 1391بامجوز هیات محترم وزیران با تجمیع روستاهای تلمبه خانه شرکت نفت شهیدباغبان زاده ،بیدروبه علیا ،بیدروبه سفلی،روستای نمک تلخه و بیدروبه مرکزی با جمعیتی بالغ بر2500نفر به شهر تبدیل شد.شهربیدروبه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ورودی خوزستان از سمت شمال ونقطه اتصال بیش از187روستا از توابع بخش الوارگرمسیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.بیمارستان 30 تختخوابه امام رضا (ع) و تاسیسات نفتی شهیدباغبان زاده از اماکن مهم شهربیدروبه محسوب می شوند.

 

اعضای شورای شهردوره ششم:

 

ردیف نام ونام خانوادگی مسئولیت در شورا

 

1 عنایت چناری            رئیس شورا

 

2 مجید حیدری              نائب رئیس

 

3 صمد الواری               خزانه دار و منشی

 

4 افشین میری عضو

 

5 مهدی احمدی عضو

 

 

 

تماس با ما:

 

آدرس:آندیمشک –بخش الوار-شهربیدروبه-خیابان شهید توکل قلاوند- بین دانش 5و6

 

شماره تماس ودورنگار:42722705-061