شهرداری بیدروبه

 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

عملیات تزریق شیرآهک کانای های سطح شهر توسط تلاشگران واحد خدمات شهری شهرداری بیدروبه
 با حضور نماینده خدمات شهری استانداری خوزستان،نماینده فرمانداری و نماینده بهداشت شهرستان اندیمشک انجام شد.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

به مناسبت روز عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شهرداری بیدروبه اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی کرد.
در این ایستگاه از عزاداران امام حسین (ع) و سینه زنان آن امام همام، پذیرایی شد

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

به مناسبت نهم اردیبهشت سالروز تشکیل شوراهای اسلامی طی آیینی با حضور شهردار ، پرسنل شهرداری ،امام جماعت مسجد و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)از اعضای شورای اسلامی شهر بیدروبه تجلیل شد

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

همزمان با روز کار و کارگر طی مراسمی با حضور شهردار،اعضای شورای اسلامی شهر ،امام جماعت مسجدصاحب الزمان(عج)،رئیس کمیته امدادامام خمینی(ره) و پرسنل شهرداری از کارگران شهرداری بیدروبه تجلیل شد.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

به مناسبت روز معلم، شهردار بیدروبه و اعضای شورای اسلامی شهر بهمراه امام جماعت مسجدبه دیدار مدیر و کارکنان آموزش و پرورش بخش الوار رفتند و این روز را به آنان و خانواده بزرگ فرهنگیان بخش الوار تبریک گفتند.

در پایان این دیدار با اهدای گل و لوح سپاس، از مدیر و کارکنان  آموزش و پرورش به نمایندگی از همه معلمان و فرهنگیان بخش الوارتجلیل به عمل آمد

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

مردم شهید پرور بخش الوار در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همگام با ملت مسلمان ایران با حضور در راهپیمایی روز قدس  با سردادن شعارهای ضداستکباری پشتیبانی خود را از ملت مظلوم فلسطین و قدس شریف اعلام کردند .

این مراسم از ساعت 10:30 صبح روز جمعه 25 فروردین از شهدای گمنام شهربیدروبه به سمت مسجدصاحب الزمان (عج)باحضورشهردار،اعضای شورای اسلامی شهربیدروبه،پرسنل شهرداری ،نیروهای نظامی وانتظامی،بسیجیان،روحانیون ،مسؤلین ادارات بخش الوار و مردم ولایتمدار وروزه دار بخش الوار برگزار شد.

در پایان این راهپیمایی، قطعنامه سراسری روز جهانی قدس قرائت شد.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

با توجه به فرا رسیدن روز طبیعت و در راستای حفظ محیط زیست و پاکسازی طبیعت از زباله، شهرداری بیدروبه در این روز  اقدام به توزیع کیسه زباله بین شهروندان کرد

ماشین حمل زباله نیز از روز ۱۳ فروردین در ورودی‌ شهر مستقر تا در بازگشت زباله‌های جمع آوری شده را از شهروندان تحویل بگیرد.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

عملیات پاکسازی واصلاح چمن پارک شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط پرسنل زحمتکش خدمات شهری شهرداری بیدروبه انجام شد

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

تابلوی خیرمقدم با متن« به شهر شهید پرور و ولایت مدار بیدروبه خوش آمدید» در ورودی این شهر نصب گردید.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

این مراسم در مسجد صاحب الزمان (عج)با حضور مهندس سزاری شهردار بیدروبه ، اعضای شورای اسلامی شهر ‌واقشار مختلف مردم و مسئولین برگزار شد.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری شهردار،اعضای شورای‌اسلامی شهروپرسنل‌شهرداری‌باحضور درپارک جنگلی با کاشتن و آبیاری نهال این روز را گرامی داشتند.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

عملیات تعمیر لوله و اتصالات آبیاری فضای سبز توسط واحد فضای سبز خدمات شهری در حال انجام می باشد .

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

همزمان با عید مبعث پیامبر اکرم (ص)ایستگاه صلواتی در شهر بیدروبه برپاشد.

در این ایستگاه صلواتی جوانان با پخش مولودی و توزیع شیرینی و چای از شهروندان و مسافران این شهر پذیرایی کردند.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، با حضور پرشور مردم و مسئولین در شهربیدروبه برگزار گردید.

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

به مناسبت دهه فجر و چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مردم بیدروبه همزمان با سراسر کشور گلبانگ «الله اکبر» سر دادند.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

رنگ آمیزی نوشته های قبور مطهر شهدای گمنام شهر بیدروبه باهمکاری شهرداری وپایگاه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج)توسط برادربسیجی سعید شهاوند اول

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

به مناسبت سالروز میلاد باسعادت اولین اختر تابناک امامت حضرت علی (ع) ایستگاه صلواتی درشهر بیدروبه برپا شد.
در این ایستگاه صلواتی جوانان با پخش مولودی و توزیع شیرینی و چای از شهروندان و مسافران این شهر پذیرایی کردند.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

آئین غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای بیدروبه به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور مهندس سزاری شهردار بیدروبه،اعضای محترم شورای شهر و نیروهای نظامی و مسؤلین بخش الوار برگزار شد.

در این مراسم مسئولین و حاضرین با غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، ضمن قرائت فاتحه و تجدید پیمان با آرمان های والای انقلاب، به مقام شامخ شهدای انقلاب و دفاع مقدس شهر ادای احترام کردند.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

همزمان با لحظه ی تاریخی بازگشت امام راحل به میهن اسلامی در ۱۲بهمن ۱۳۵۷و آغاز دهه فجر زنگ انقلاب با حضورمهندس سزاری شهردار بیدروبه،اعضای شورای شهر،مدیران ادارات بخش الوار، فرماندهان نظامی و انتظامی ،معلمین و دانش آموزان در مدرسه شهید توکل قلاوند نواخته شد.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

به مناسبت فرا رسیدن چهل و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، شهرداری بیدروبه از ابتدای بهمن ماه اقدام به آذین بندی و چراغانی و نصب پرچم های ویژه ایام الله دهه فجر و بنرسطح شهر نموده است .

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مهندس سزاری شهردار بیدروبه،اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان با حضور در منزل خانوادهای شهداء  از (مادران و همسران شهدا) تجلیل کردند

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک با مهندس سزاری شهردار و عنایت چناری رئیس شورای شهربیدروبه پیرامون مسائل و مشکلات شهری شهر بیدروبه در دفتر فرماندار برگزار شد

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

عملیات پاکسازی، حذف علف های هرز،هرس شاخه های خشک،کند و کوب ،زیر رو کردن خاک،و کوددهی درفضا های سبز شهری توسط نیروهای حوزه خدمات شهری شهرداری بیدروبه در حال اجراست.

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

محوطه شهدای گمنام شهربیدروبه به همت نیروهای خدمات شهری شهرداری به طور کامل تنظیف و پاکسازی شد.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

تابلوی خیرمقدم با متن« به شهر شهید پرور و ولایت مدار بیدروبه خوش آمدید» در ورودی این شهر نصب گردید.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

تعویض تمثال سردار شهید توکل قلاوند ( معروف به آواکس دشت عباس)مسئول اطلاعات قرارگاه نجف اشرف توسط شهرداری بیدروبه

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مراسم پیاده روی و عزاداری با حضور قشرهای مختلف مردم از شهدای گمنام تامسجد صاحب الزمان(عج) بیدروبه برگزار شد.
 آئین عزاداری باحضورمهندس سزاری شهردار،اعضای شورای اسلامی شهربیدروبه ،پرسنل شهرداری ،مسؤلین ادارات ،روحانیون ،نیروهای نظامی و انتظامی ،خانواده‌های معزز شهدا و آحاد مختلف مردم ولایتمدار و شهید پرور شهربیدروبه از شهدای گمنام تا مسجد صاحب الزمان (عج)برگزار شد.

در این مراسم پس از قرائت قرآن حجت‌الاسلام والمسلمین بیگدلی امام جمعه موقت شهرستان دزفول به ایراد سخنرانی پرداختند و پس از آن حاضران به عزاداری و سینه زنی و اقامه نماز پرداختند و در پایان همه مهمان سفره کرامت حضرت زهرا(س) شدند.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

ه

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

عملیات هرس درختان بوستان هزار شهید توسط نیروهای فعال و زحمتکش واحد فضای سبز شهرداری در حال انجام است

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰


به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی مراسمی با حضور مهندس سزاری شهردار بیدروبه،عنایت چناری رئیس شورای اسلامی شهر،آقای زکی پور رئیس اداره آموزش وپرورش بخش الوارگرمسیری،آقای فرخی رئیس کمیته امداد بخش الوارگرمسیری،مسئول کتابخانه شهدای بیدروبه،معلمان و دانش آموزان در سالن مدرسه فاطمه الزهرا برگزار شد

در پایان این  همایش از کتابخوانان نمونه توسط شهردار و شورای اسلامی شهر بیدروبه به رسم یاد بود جوایزی اهدا شد

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

پاکسازی معابر وخیابان های سطح شهر از گل و لای بعد از بارندگی توسط نیروهای حوزه خدمات شهری شهرداری در حال انجام است

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

عملیات لایروبی وپاکسازی کانال هابصورت مرتب و مستمر توسط تلاشگران حوزه خدمات شهری شهرداری در حال انجام است

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

عملیات هرس درختان و وجین علف های هرز خیابان بیدستان در حال اجرا می باشد

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

همایش جهاد تبیین با حضور مهندس سزاری شهردار، اعضای شورای اسلامی شهربیدروبه،پرسنل شهرداری، فرماندهان نظامی و انتظامی،مدیران ادارات بخش الوار،بسیجیان و اقشار مختلف مردم در مسجدصاحب الزمان (عج)شهر بیدروبه برگزار شد

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

عملیات لایروبی و پاکسازی کانالها و جوی های روباز کوی فرهنگ توسط نیروهای حوزه خدمات شهری  شهرداری در حال اجرا است

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

شهرداری بیدروبه به منظور ارتقاء بهداشت عمومی و همچنین زیباسازی مبلمان شهری و جلوگیری از پخش زباله در سطح شهر اقدام به خرید تعدادی سطل زباله گالوانیزه کرد.

سطل های زباله فلزی مکانیزه در معابر اصلی و محلات سطح شهر جانمایی و نصب شد

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) پخش مولودی و توزیع شربت وشیرینی در شهر بیدروبه

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

لایروبی و پاکسازی کانال بزرگ کوی نمک تلخه رشنو 

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

مراسم عزاداری روز اربعین حسینی با حضو حاج آقا حسینی امام جماعت مسجدصاحب الزمان(عج)،مهندس دولتمند بخشدار بخش الوار،مهندس سزاری شهرداربیدروبه ،اعضای شورای اسلامی شهر بیدروبه،مهندس کله جویی شهردار حسینیه،اعضای شورای اسلامی شهرحسینیه،سروان پاپی فرمانده حوزه شهیدبهشتی ،بسیجیان وعموم مردم ولایتمدار شهربیدروبه از شهدای گمنام تا مسجد صاحب الزمان (عج)شهربیدروبه برگزار شد.

 

در این آئین عزاداری که با سخنرانی مذهبی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا حسینی شهربیدروبه برگزار شد حاضران ضمن قرائت زیارت اربعین به سینه زنی و عزاداری پرداختند و در سوگ آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام و هفتاد و دو تن از یارانش گریستند.

 

در پایان این مراسم همه حاضران در این مراسم میهمان سفره امام حسین (ع) شده

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 

فرا رسیدن اربعین شهادت سید و سالار شهیدان اباعبدالله حسین(ع)بر همه مسلمانان جهان تسلیت باد.

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 

سالروز شهادت دردانه اباعبدالله الحسین(ع)، حضرت رقیه(س) تسلیت باد.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بیدروبه به مناسبت هفته دولت حاج آقا حسینی امام جماعت مسجد صاحب الزمان (عج)،مهندس سزاری شهردار و اعضای محترم شورای شهر بیدروبه ضمن دیدار با مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک هفته دولت را به وی تبریک گفتند واز تلاش های فرماندار و حمایت های ایشان تقدیر نمودند.
 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 

چهارم شهریور، روز کارمند بر تمامی تلاشگران فعال در سازمانها، نهادها و ادارات مبارکباد.

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

مراسم استقبال از این قهرمان با اخلاق با حضور در مزار شهدای گمنام شهر بیدروبه،باادای احترام به شهدای گمنام این شهر برگزار گردید.
 مراسم تجلیل از این قهرمان درسالن اجتماعات شهر بیدروبه با حضور مهندس دولتمند بخشدار بخش الوار،مهندس سزازی شهردار بیدروبه،اعضای محترم شورای شهر،پرسنل شهرداری،آقای فرخی رئیس کمیته امداد بخش الوار و مردم شهر بیدروبه برگزار گردید. 

 

 


 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 

فرا رسیدن هفته دولت ،یاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد.
 

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

عملیات لایروبی کانالها و جوی های روباز کوی فرهنگ توسط نیروهای حوزه خدمات شهری شهرداری در حال اجرا است

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

دیدار بامادران شهدا باحضور معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان اندیمشک ،شهردارمحترم شهربیدروبه ،اعضای شورای شهر بیدروبه،ریاست اموزش وپرورش الوار،فرمانده بسیج کوثر شهر بیدروبه

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

بازدید شهرداراز نقاط مختلف شهر

 

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

🔻قابل توجه همشهریان عزیز شهربیدروبه

🔹باتوجه به شرایط خاص حاکم بر استان و شیوع بالای بیماری کرونا ...
ضمن رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی مناسب ، از حضور در اماکن و تجمعات جدا خودداری فرمایید.

@bidrobehcity1392
http://bidrobe.ir
1399/2/31

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

سال 1399مبارک باد

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

آلات قتاله

آلات قتاله گاهی امکان دارد یک ویروس باشد
پس بزار قاتل نباشم!!!!
در خانه میمانیم تا شکست #کرونا
@bidrobehcity1392
http://bidrobe.ir

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

یاخانه یا سرد خانه

*یا خانه یا سردخانه*

درخانه میمانیم تا شکست #کرونا

@bidrobehcity1392
http://bidrobe.ir

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

تدبیر چیست

میگویند خود کرده را تدبیر نیست!!!
ما که خود نکرده ایم، چه تدبیریست!!!
درخانه میمانیم تا شکست #کرونا

@bidrobehcity1392
http://bidrobe.ir

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

پویش بهترین جمله کوتاه یا تصویر  از 👇🏻
#سال نو
#کرونا
#خانه
#مسافران نوروزی
نظرات خود را از طریق واتساپ یا آدرس های درج شده ذیل ارسال فرمایید
🔺@bidrobehcity1392
🔺http://bidrobe.ir
🔺@omid_61sh

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

فوری 🔴 


🔻جاده پل زال وردی اصلی بخش الوار گرمسیری ،شهرهای بیدر‌وبه ،حسینیه ،بقعه متبرکه  شاهزاده احمد و تفریگاهای ،منگره وپلاژ (سد دز ) بسته شد. 
🔹به همین دلیل از هم وطنان عزیز خواهشمندیم به این مناطق  سفر نکنید ودر منازل خود بمانید تاهمه با هم بحران ویروس کرونا را پشت سر بزاریم.

@bidrobehcity1392
http://bidrobe.ir

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

فوری🔴💥فرماندار اندیمشک:
امسال هیچ گونه امکاناتی برای مسافران نوروزی اختصاص نیافته است/ بازدید از #مکان_های_گردشگری_اندیمشک_تعطیل است

💥فرماندار شهرستان اندیمشک سلامت مردم را از اولویت های مهم دانست و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای حفظ سلامت مردم ، ایام نوروز امسال هیچ گونه امکانات رفاهی و تفریحی به مسافران نوروزی اختصاص داده نمی شود.
💥به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،مهندس جهانگیری با بیان این مطلب افزود:تردد در سطح شهرستان از شرایط پرخطر محسوب می شود و با توجه به اینکه اندیمشک ورودی خوزستان است و هرسال جمعیت میلیونی مسافران از اندیمشک تردد می کنند این تردد ها محدود خواهد شد.
💥وی اظهار داشت: طی جلسات استانی برای مدیریت شرایط، در تردد از ورودی شمالی خوزستان و اندیمشک محدودیت هایی اعمال خواهد شد.
💥وی از شهروندان خواست از هرگونه تردد در سطح شهرستان خودداری کرده و تا دو هفته آینده خود را قرنطینه خانگی کنند.
💥فرماندار اندیمشک تصریح کرد:بازدید مسافران از همه اماکن #تفریحی_گردشگری از جمله #سدهای_کرخه و  #دز_ممنوع است ضمن اینکه #هتل ها و #مهمانسراها از پذیرش مسافران نوروزی #تا_اطلاع_ثانوی_منع شده اند.
💥وی افزود: این یک حرکت ملی برای حفظ سلامت آحاد مردم است و لذا از همه مردم تقاضا می شود از مسافرت و تردد غیرضروری خودداری کنند.
💥جهانگیری گفت: مردم خریدهای نوروزی خود را نیز به بعد از عید و پیک بیماری موکول کنند ضمن اینکه اصناف و بازاریان هم باید همکاری بشتری در ایام کنونی داشته باشند.
💥وی افزود:با مشارکت بیشتر مردم امیدواریم شاهد بهاری بدون کرونا باشیم و بی شک این همکاری و مشارکت مردم در پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری ، بسیار مهم است.

 


🔴همه برای شکست #کرونا تلاش می کنیم

 

با ما همراه باشید با؛
آدرس  کانال روابط عمومی فرمانداری در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/farmandari_andimeshk

آدرس ما در پیام رسان داخلی ایتا
http://eitaa.com/farmandari_andimeshk

🔹من را در Instagram دنبال کنید! 
نام کاربری: farmandari_andimeshk
https://www.instagram.com/farmandari_andimeshk?r=nametag‌

🔺 @bidrobehcity1392
🔺http://bidrobe.ir

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه
 • ۰
 • ۰

بهداشت شهری13980609

 • روابط عمومی شهرداری بیدروبه